Saturn i Stenbukken 2017 – 2020. Del 1. Ved foden af bjerget.

Den 20. december 2017 går Saturn i Stenbukken, hvilket vil have en afgørende indflydelse på os kollektivt såvel som individuelt de næste 3 år. Derfor kommer som tidligere lovet en guide til, hvad vi kan forvente og hvordan man kan bruge en Saturn-transit konstruktivt, for her er megen personlig udvikling at hente og ikke mindst forståelse for den retning, menneskeheden bevæger sig mod.

I slutningen af 2014 gik Saturn i Skytten, og det har været en lidt bizar transit denne gang, synes jeg. Saturn handler om begrænsninger, ansvar, disciplin og den slags, og Skytten handler om frihed og eventyr. Med andre ord en paradoksal transit, der da også har givet os Brexit, Kataloniengate og Trumps ønske om en mur. Det har handlet meget om immigration, flygtninge og religiøse dogmer. Frihed, ansvar og grænser. Emner, der ofte har delt vandene.

Saturn i Stenbukken

At Saturn nu går i Stenbukken er ikke kun mere naturligt, da Saturn i forvejen hersker over Stenbukken og føler sig hjemme her. Det er også første gang i omkring 28 år, at Saturn kommer ”hjem”, hvilket kollektivt og indvidiuelt betyder slutningen på en ca 28-årig cyklus og starten på en ny. Hvad der præcist vil ske, kan jeg kun gisne om, men det er typisk for en Saturn-transit at starte cyklussen med at give en forsmag på, hvad det kommer til at handle om. Det tror jeg kommer til at ske i januar 2018, hvor adskillige af sværvægter-planeterne er i Stenbukkens tegn. Det vender jeg tilbage med i januar-indlægget, hvor Jupiter i Skorpionen nok har fået endnu mere slam op fra ormehullerne, være det sig magtmisbrugere, pædofile eller hvad der ellers er derude i underverdenen...og jeg tror endda, at det bliver meget, meget værre og at det her kun er toppen af isbjerget. Der kan jo ikke ryddes ud før man ved, hvad der befinder sig dernede.

Sovjetunionens fald

Sidste gang, Saturn startede sin cyklus startede var i 1989-1990, hvor der skete en masse på kort tid. Sovjetunionen faldt, Berlinmuren faldt, nye lande og landegrænser opstod overalt de følgende år, hvilket også er det, Stenbukken handler om. Man skal dog også se på, hvilket planeter der ellers er i spil og der er stor forskel på dengang og nu for dengang var en sjælden triple konjunktion med Neptun, Uranus og Saturn som næsten varede helt til 1994 og det var ret tungt.

Patriarkatets fald?

Den konjunktion har vi ikke denne gang, til gengæld har magnumdestroyer Pluto været i Stenbukken siden 2008, hvilket vil have en afgørende indflydelse på denne transit, specielt i 2020 som jeg har skrevet om før. Det tror jeg vitterligt bliver starten på en helt ny verden når Jupiter ankommer til festen. Uranus i Tyren fra maj 2018 må også siges at være et wild card.

Saturn og Pluto mødes hvert 33. år, dvs de er hvert 16.-17. år enten i opposition eller konjunktion og her er der altid sket noget stort rent historisk. Begyndelsen på 1. verdenskrig, slutningen på 2. verdenskrig, World Trade Tower-bomben o.a. Astrologien handler om at forstå "fremtiden" ved at forbinde fortidens prikker. Fremtiden i gåseøjne da vi ved, at tid opfattes lineært, men er cirkulær. Og at historien altid gentager sig selv.

Anyway, alt det med Saturn og Pluto skal ikke være frygtbaseret, men Pluto er altså en nådesløs ødelægger og da Stenbukken handler om regeringer, love, regler, lande, business, direktører, høje bygninger og alt der "tilhører" patriarkatet, så tror jeg at det her i høj grad handler om patriarkatets fald. Jeg vil lige indskyde, jeg ikke er feminist og at det ikke er mit eget ønske, jeg projicerer – som skrevet før tror jeg heller ikke på et matriarkat, men derimod på den berømte dualistiske balance og det bedste fra begge verdener.

Vandmandens tidsalder og mennesker i balance

Uanset hvad vil den kommende Vandmandens Tidsalder ikke kunne rumme ulige magt- og ressourcefordeling og lignende bullshit. Vandmanden handler om det kollektive og at vi alle er lige. Vi er ved at være færdige med menneskenes interne bullshit og ikke mindst fysiske og psykiske ubalancer samt nedarvede uhensigtsmæssige mønstre og kollektive overbevisninger, som ofte er begrænsende.

Som før skrevet tror jeg, at det er grunden til, at numerologien i sin optimale form nu stormer frem. Hvor astrologien handler om at forstå noget på det psykologiske plan, så går numerologien ind og arbejder autonomt med at balancere mennesket helt ned på celleplan. Altså helt af sig selv, uanset om du tror på det eller ej, og det er lidt af en transformation for et menneske hvilket er grunden til, at jeg bruger så meget tid på at forklare de her ting på bloggen og individuelt under sessioner, så man selv kan følge med i hvad der sker. Vi skal gøres klar til noget helt, helt andet og iøvrigt passe til Jordens højnede vibration. Gaia er færdig med vores vrøvl.

Tid til manifestation

Som jeg skrev i december-indlægget, så har eventyr-Skytten de sidste tre år handlet om, at vi kunne se på høje bjerge langt væk og drømme om at bestige dem. Det er slut nu, det med at drømme. Nu er vi ved foden af bjerget og det skal bestiges. Der skal lægges en plan, strategier, laves en tjekliste osv. Stenbukken handler om manifestation og at man gør det hårde arbejde. Hvordan kommer jeg dertil, hvad skal der gøres, hvad har eller mangler jeg af ressourcer etc. Du har 3-5 år til at nå til toppen af det bjerg (Saturn går i Vandmanden bagefter som også oprindeligt er styret af Saturn, det skriver jeg om en anden gang).

Denne transit har også stor indflydelse på dig individuelt, alt afhængig af hvor og i hvad du har Saturn i dit horoskop samt hvilket planeter, du evt har i Stenbukken og hvilke huse, de befinder sig i. Jeg er dog flere gange blevet opfordret til at skrive lidt kortere indlæg, hvilket jeg er enig i er bedre, så jeg vil snarest skrive om, hvad Saturn-transit kan betyde for dig personligt og hvorfor forståelsen af denne er kilde til stor personlig udvikling og frihed.

Læs DEL 2 HER.

God søndag,

Louise

 

 

Kategorier