Den store numerologiske guide til husnumre

Enhver, der kender bare lidt til numerologi ved, at det har stor betydning hvilket husnummer, man bor i. Husnummerets vibration har stor indflydelse på husets beboere (og det hjælper ikke at kalde det noget andet, sætte et skilt op eller lignende). Et husnummer kan forklare meget omkring hjem og dagligdag for husets beboere. I dette indlæg finder du beskrivelser af alle husnumre fra 1-100 og en forklaring på, hvad man gør med husnumre over 100.

Nogle husnumre er gode for alle, både til privat bolig og til erhverv. Dem har jeg tidligere beskrevet HER. De kan være gode at kende hvis man f. eks er en familie på 4 personer bestående af en 1´er, en 7´er, en 5´er og en 6´er med hver deres behov og virkelighedsopfattelse. Uanset om man har rent numeroskop eller ej, vil husnummeret altid have en stor indflydelse.

Herefter – i prioriteret rækkefølge – er postnummer, by, vejnavn og matrikelnummer relevant. Husnummeret har størst indflydelse.

Jeg vil lige sige, at jeg ikke personligt synes, at man skal hænge alt op på astrologi, numerologi osv. Det kan være rigtigt rart at få lidt medvind, hvis man har kæmpet meget, men nogle gange er der også en læring i ”lavere” vibrationer. Det er ikke optimalt at bo i et 9´er hus, men når man så ved at det er et 9´er hus, så ved man også bare at der altid er larm og måske lettere optræk til ophedede debatter eller skænderier. På den måde lærer man jo også den vibration at kende. Omvendt kan det også være trættende at bo i et ”dårligt” husnummer hvis man har rent numeroskop, for det kan være op ad bakke, føles tungt, være energiforladt eller bare have en dårlig energi. Ihvertfald kan husnummeret forklare meget.

Anyway, jeg ville selv vælge et optimalt husnummer, det er klart – men det er ikke alfa/omega.

Derudover kan det være en ide at se på sine astrogeografiske linjer, måske vil man aldrig føle sig tilpas i netop den by – det er absolut en mulighed.

I det følgende har jeg beskrevet alle tal fra 1-100 og hvad eller hvem husnummeret er godt/ikke godt for hvad enten det er privat bolig eller til erhverv. Bemærk, at det er det samme uanset om man bor i hus eller lejlighed (her bliver vibrationen bare ”fordelt” på beboerne i opgangen).

Ihvertfald kan du nu læse om, hvad det vil sige at bo i de respektive tal. HUSK, at tage bogstavet med hvis du f. eks bor i nummer 22A, så bor du i nummer 23 (fordi A=1. Brug eventuelt navneberegneren.

NUMMER
 1. Et godt tal for alle. Det er Solens tal, her er optimisme, glæde, positivitet og lykke. Det er ikke et stærkt tal, så livet skal helst være let og uden for megen modstand. Det er stor fokus på, at alle har det godt her. Godt for healing, kreativitet og for selvstændig virksomhed. Skal man sige noget om 1-tallet så er det, at det ikke er et tal med drive i sig selv. Man skal altså sætte sig nogle mål og gå efter dem. Til gengæld kan det være et yderst kreativt tal, men ikke hovedet-under-armen-kreativt som 2 eller især 20/2 kan være. Det er kreativitet med et formål, eventuelt at tjene penge på det, man kreerer. Grundvibrationerne 1, 2, 3, 6 og 9 vil have det bedst her, men det er som sagt aldrig dårligt for nogen.
 2. Tal for livsnydelse med stort l. Her vil vi have det godt og sjovt. Der er stor passion og kreativitet ligesom æstetik er i højsædet. Fantastisk for kunstnere, kreative sjæle og sjælesørgere. Meget sensitivt hus. Grundvibrationerne 1, 2, 5, 6 og 7 vil have det bedst her. Det kan være lidt for svagt, spaced-out eller følsomt for nogle af de andre grundvibrationer, men det afhænger af hvad man ellers har af tal og placeringer.
 3. Det kan være et lidt barskt sted at leve. Der er fokus på at ville have succes, på retfærdighed og ofte materiel succes. Har man tendens til ensomhed eller er man ikke god socialt, er det ikke det bedste nummer at bo i. Der kan herske en stemning af at være fordømmende, bagklog eller sågar racistisk/intolerant. 3 som husnummer kan være godt i en periode til opstart af nye projekter, iværksætteri eller som overgangsperiode til et helt nyt liv. Det er et meget stærkt tal, hvor man ønsker succes i livet. Grundvibrationerne 1, 3, 5, 6 og 9 vil have det bedst her. Man kan godt have en familie her for det er et ”familietal”, men 3 som husnummer kan øge eventuelle tendenser til indbyrdes konkurrence, intolerance og som sagt fordømmelse. Især kan det handle om det intellektuelle. Det kan f. eks være en akademikerfamilie, der ser ned på ikke-uddannede eller måske altruistisk anlagt. 3 kan være et meget materialistisk tal, men igen skal man se på situationen og på de personer, der skal være i det. Det kan bruges i nogle situationer, men det er ikke et hyggeligt familieliv, hvor man spiller Matador – ihvertfald ikke for sjov.
 4. Generelt skal man holde sig væk fra 4-tallet som husnummer medmindre man virkeligt keder sig og mangler spænding. 4 er Uranus´ tal og det handler om forandring. I mild grad vil man altid have lyst til at lave om derhjemme, at bygge ud, omrokere osv. Man bliver aldrig helt tilfreds. Uranus er ligeledes planeten for elektricitet, magnetisme, lyn og lignende og det kan opføre sig underligt. Jeg anbefaler ingen at bo i nummer 4 eller noget, der giver nummer 4 når man regner tværsummen ud (f. eks nummer 94 = 9+4=13 og 1+3=4). Specielt grundvibration 8 vil aldrig få det godt i husnummer 4.
 5. Merkurs tal for aktivitet, kommunikation, relationer og penge. I udgangspunktet et tal alle kan bo i. Der vil altid være bevægelse og mange mennesker, der går ind og ud. Hvis der er mange 5´ere (specielt 5´er børn, der har det med at kravle på væggene) kan det måske blive lidt lovligt aktivt og mange, der snakker i munden på hinanden etc – kedeligt er et 5´er hus ihvertfald ikke. Alle grundvibrationer har det godt her. Det er ligeledes et fremragende tal for business, især hvis man har med kommunikation at gøre.
 6. Nummer 6 er et kærligt hjem. Her er hygge, kærlighed, familie, sammenhold, loyalitet og ofte tradition. Perfekt til kernefamilien. Alle grundvibrationer har det godt her og gæster vil på uforklarlig vis føle sig godt tilpas, så godt at de ikke har lyst til at gå hjem igen. Også rigtigt godt til Vægten, Tyren og Krebsen. 4-tallet kan være så glad for forndring og/eller at være anderledes, at det måske ikke lige er sagen at bo i nummer 6, men man er som altid nødt til at se på helheden af personens tal, placeringer, sjælskontrakt etc.
 7. Også et kærligt hus med et spin af spiritualitet og fantasi. Godt sted for kunstnere, forfattere og andre der inspireres. Det er også godt for intuition og for at tiltrække de rette muligheder og mennesker. Bemærk, at det kun er det rene 7-tal eller tal, der kan reduceres til 7, der er godt (nummer 25, 52 etc). Nummer 16, 79, 88, 97, 187 etc reduceres alle altid til nummer 16, som nok tager prisen for at være mindst attraktive husnummer (se længere nede). Nummer 34 er også godt (3+4=7), men har man tendens til ubalancer – især mentalt – skal man være mere påpasselig med nummer 43. 7-tallet kan også tiltrække astrale entiteter, der vibrerer lavt (spøjelser) og de kan forstærke tendens til angst, depression, mareridt eller at tiltrække klæbeånder. Det kan 7-tallet i sig selv også, men ikke lige så udtalt form.
 8. 8 er det store skæbnetal. Det er ikke tilrådeligt at vælge husnummer 8 eller noget som helst, der giver husnummer 8 i tværsum (17, 26, 35, 44, 53 etc), heller ikke selv om man har rent numeroskop og/eller selv er 8´er i grundvibration. Det kan være skyld i meget, man ikke kan styre og kan have en katastrofal indflydelse på ens respektive livsområder, for at sige det lige ud (parforhold, karriere, økonomi, helbred etc).
 9. Nummer 9 er ikke at anbefale som husnummer. Det er et tal der gør, at der ofte er (virkeligt meget) støj, ophedede debatter og i højere grad end ellers tendens til skænderier. Tekniske enheder går let i stykker, ligesom der som regel er problemer med rør, vandhaner og den slags. Ild kan også lettere opstå i nummer 9 eller en bolig, der giver tværsummen 9 (18, 27, 36, 45, 54 osv).
 10. Nummer 10 er et af de tal, alle kan bo i. Det er som 1-tallet et sted for optimisme, glæde, positivitet og lykke og der er lige en krølle på grund af nullet, som er tallet for kosmos. Nullet gør, at man føler sig forbundne på en særlig måde, det kan være med husets beboere såvel som menneskeheden og universet. Et meget fint sted for spiritualitet og kreativitet. Skal man sige noget om 1-tallet så er det, at det ikke er et tal med drive i sig selv. Man skal altså sætte sig nogle mål og gå efter dem. Til gengæld kan det være et yderst kreativt tal, men ikke hovedet-under-armen-kreativt som 2 eller især 20/2 kan være. Det er kreativitet med et formål, eventuelt at tjene penge på det, man kreerer. Det er generelt let at gennemføre ting i nummer 10 og her er nyder man et liv af stor kvalitet. Grundvibrationerne 1, 2, 3, 6 og 9 vil have det bedst her, men det er som sagt aldrig dårligt for nogen.
 11. Et svagt tal. 11/2 (fordi 1+1=2) er ikke ligesom det rene 2-tal, slet ikke. Der er uden tvivl et ønske om at have et dejligt liv ligesom 2-tallet, men på grund af dybereliggende talkonflikter i 11/2, så lykkes det ikke. Det kan føre til tankemylder, man kan synes at man ikke er god nok, ikke gør det godt nok og herfra til hvordan man kan gøre det godt for andre, så de kan lide en. Det er en klassisk vibration for at overgøre tingene, at være behagesyg. Jeg boede engang i nummer 11 og kunne stort set ikke komme ud af sengen eller op fra sofaen. Jeg har også boet i andre uhensigtsmæssige numre, men har aldrig før eller siden haft den apati, jeg havde da jeg boede i nummer 11 (og det var i starten af min periode med rent numeroskop). Har man selv meget ubalancerede tal, kan nummer 11 også være et ildevarslende tal for uheld, at andre løber om hjørner med en og tendens til afhængighed (især når man ikke kan forstå hvorfor det her gode liv ikke kommer når nu man gør så meget godt for andre). Det er ikke godt for nogle grundvibrationer at bo i nummer 11, dog vil 1 og 2-tallet have det bedre her end nogle af de andre tal. Powertallene (3-6-9) vil slet ikke kunne holde det ud, specielt 9-tallet. Nummer 11 er rent kryptonit for 9-tallet.
 12. Nummer 12 er grundlæggende ligesom 3-tallet (se længere oppe), men med mere hang til drama og skænderier. Det er ikke bare sådan, at der er en tendens til fordømmende atmosfære, her kan der være tale om decideret mobning. Der kan også være større tendens til ”tab”, alt afhængig af hvor balanceret ens eget numeroskop er. Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, powertallene 3-6-9 vil og 8-tallet vil trives her mere end de andre tal, som vil synes at det er for hårdt.
 13. Som 4-tallet (se længere oppe). Forandring af planer, ofte uventet. Potentielle problemer med elektricitet. Man kan få gode ideer her (uden dog nødvendigvis at kunne manifestere dem) og der kan være større tendens til at ville være anderledes og skille sig ud. 4´eren som grundvibration vil trives mere her end andre grundvibrationer, men det anbefales ikke til nogen. 8-tallet kan slet ikke tåle at bo i nummer 13.
 14. Som nummer 5 med lidt mere hang til at være anderledes og lidt mere grundlæggende livsglæde. Nummer 14 er dog meget ”luft”-præget i sit element, især når man kigger på de dybere lag, så det kan også være lidt ”tørt” forstået på den måde, at man måske snakker om alle de gode ideer, det iboende 4-tal kan give, men så kan man ikke konkretisere dem. Har man i forvejen børn, der kravler på væggene, kan det her give endnu mere aktivitet og ikke ro. Til gengæld har de lettere ved at lave lektier, hvis man skal sætte det på spidsen. Nummer 14 er generelt en god talværdi, men kan være lidt uforudsigelig i sig selv da man altid skal kigge på den i relation til omgivelserne. I udgangspunktet vil alle grundvibrationer trives her og det er et godt sted for erhverv.
 15. Lidt mere okkult end det rene 6-tal, selv om det stadig er et tal for kærlighed og familie. Ligesom nummer 14 kan det også være lidt uforudsigeligt, omend der her er større tendens til at tiltrække husspøgelser (det gælder for nummer 15, 16, 17 og 18). Livet her kan gå begge veje, det er ustyrligt ligesom 15/6-talværdien i sig selv. Jeg anbefaler derfor ikke nummer 15 hvis man vil være helt sikker, men det kan som sagt gå begge veje.
 16. Skal du tage een ting med fra denne guide, så er det dette: nummer 16 er et katastrofalt tal at bo i. Nok et af de værste. Her falder tingene fra hinanden, oftest på kærlighedsområdet, økonomi og job. Tallet 16 bliver ikke reduceret til nummer 7 i numerologien, det stopper altid ved 16. Derfor er nummer 79, 88, 97, 187 etc = nummer 16. Nummer 16 anbefales ikke til nogen eller noget i nogen som helst sammenhæng.
 17. Som 8-tallet med lidt mere blødhed og spiritualitet. 17 er tallet for spotlight, så det er altid sådan et folk kan huske. 8´ere vil have det ok her, men ikke hvis man har balanceret numeroskop. Det er alt for skæbnesvangert at bo i noget, der giver nummer 8. Det gælder for alle, især for 4-tallet som ikke tåler nummer 8.
 18. Er en meget hård udgave af 9-tallet. Nummer 18 er repræsenteret af Pluto, som også repræsenterer underverdenen, så det er et supergodt husnummer til en rockerborg, militært anlæg eller nogle der er meget materialistiske. Igen kan der opstå skænderier og er det meget ubalanceret kan det føre til direkte håndgemæng. 18/9 er generel en talværdi for problemer i familien selv om det ikke altid kan ses på overfladen. Og så er der rigtigt, rigtigt meget larm i nummer 18. Jeg boede engang i nummer 18, der var altid underboens hund der gøede, børn der lavede støj med gelænderet i opgangen, nogle der borede, nogle der hamrede, nogle der festede, hættemåger der skreg udenfor og hvad ved jeg. Der var også adskilligt lavt vibrerende astrale entiteter (spøjelser). Jeg har aldrig boet et sted med så meget larm. Brand kan også oftere opstå her.
 19. Et fantastisk husnummer for alle, en af mine favoritter . Nummer 19 er først og fremmest et heldigt tal og forbindes som regel med lykke og succes. Der er et iboende løfte om, at ens planer bliver til succes. I nummer 19 er der meget glæde, håb og optimisme - det er virkeligt et hus, Solen skinner på. Alle grundvibrationer kan bo i nummer 19 ligesom det er godt til erhverv af alle slags.
 20. Som 2-tallet og som vi så det med nummer 10, så kommer her nullet ind. Nul er tallet for kosmos, så er man kunstner er nummer 20 et fremragende sted at bo. Her får man inspiration fra universet selv. Nummer 20 er ikke et materielt tal i sig selv, her kan i højere grad være tale om, at man har et stort ønske om at bidrage til menneskeheden. Som nævnt er det en klassisk kunstner-vibration, også på den måde at man helt kan forsvinde i sine malerier, sin musik eller hvad man nu kreerer og så helt glemmer verden omkring sig. Her kan man med fordel alliere sig med nogle lidt mere jordbundne typer og/eller få virksomhedsnumeroskop med stærke manifestationstal, så man alligevel kan få penge for sine værker og derved betale husleje, så man kan blive boende i nummer 20. Alle 2´ere vil have det fremragende i nummer 20 og det vil 1´ere og 7´ere også. Det er ligeledes udemærket til 6´ere, det afhænger lidt af hvilket ”type” 6´er, det er. Det kan være for abstrakt eller for ”svag” i sin energi for 3´ere, 6´ere, 8´ere og 9´ere ligesom 4´ere heller ikke spiller voldsomt godt med 2´ere.
 21. Ligesom 3-tallet med lidt mere fokus på at gøre noget for andre gennem sin succes. Succesen kan dog være længere væk, end man tror, så nummer 21 kan understøtte en evig cyklus af at føle, at succes´en er lige om hjørnet, men så sker der noget så man skal tilbage til tegnebrættet. Det er meget frustrerende og kan give en anspændt stemning. Ligesom med 3-tallet kan der også være tale om en fordømmende tilgang, sort-hvidt syn på tingene og intern konkurrence. Det kan være udemærket til fremadstormende virksomheder i opstart, men generelt vil jeg ikke anbefale nummer 21 hvis man vil have et hyggeligt, kærligt og roligt hjem.
 22. Som 4-tallet med lidt større tendens til at være for god af sig fordi man har det med at blive forblændet af andre og i det hele taget være lidt for godtroende. Her kan forandringerne, som ligger i 4-tallet, komme ved at man tiltrækker nogle dårlige håndværkere, mister penge på grund af et møgprodukt fra en tvivlsom dørsælger og den slags. Ikke et sted med god dømmekraft. 4´ere har det bedst her, men jeg anbefaler ikke nummer 22 til nogen.
 23. Nummer 23 er universets højeste vibration og det gælder da også som husnummer. Igen en af de absolutte favoritter, hvor alle kan trives. Her er man fuldt beskyttet af universet og alle elementerne, så selv det mest ubalancerede numeroskop vil det aldrig gå helt galt for her. 23 er kendt som et pengetal, og det er da også et fremragende husnummer til en virksomhed, men 23 er også et tal for healing, knivskarp kommunikation, kreativitet og spiritualitet. Et flot nummer til en clairvoyant, der arbejder hjemmefra, f. eks. Man er altid beskyttet økonomisk og kan tjene rigtigt mange penge her. Det er et hjem for et meget kærligt familieliv. Nummer 23 er godt for alle at bo i.
 24. Nummer 24 er helt sikkert også et godt nummer, specielt for kernefamilien. Det er et hus for kærlighed, familie, sammenhold og tradition, det er perfekt til Hr og Fru Danmark. Det skal nævnes, at bor der en familie med meget ubalancerede numeroskoper, så giver det omvendt lige så mange problemer i kernefamilien. Nummer 24 er rigtigt godt til business, her kan man tænke ud af boksen og få nye ideer og man tiltrækker mennesker, som kan hjælpe en frem. Alle grundvibrationer kan trives her, især 6´ere. 4´ere trives i højere grad her end i det rene 6-tal.
 25. Nummer 25 er også et godt nummer. Det er et sted, hvor der er meget kærlighed, men også respekt for hinanden og man er god til at tage ansvar og f. eks hjælpe hinanden med husets pligter. Har man balanceret numeroskop er det også et tal for at tiltrække mennesker, der er gode at have i sit liv. Et fremragende tal for erhverv, der handler om læring, spiritualitet og kommunikation. Et rigtigt godt sted til selvstændig virksomhed. Alle grundvibrationer trives som udgangspunkt i nummer 25.
 26. Nummer 26 er nummer to ting, du kan tage med dig fra denne guide. Det er en klar runner-up til nummer 16, når det kommer til katastrofale husnumre. Jeg vil aldrig anbefale nogen at bo i nummer 26, det kan helt ærligt lægge dit liv i ruiner. Det kan ligesom nummer 16 gå godt i et stykke tid, men så bliver tæppet trukket væk under en og det hele falder fra hinanden. Ofte fordi man tiltrækker folk, der ikke er til at stole på eller som bare giver dårlige råd. Ingen grundvibrationer vil trives i nummer 26.
 27. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand. Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9ere kan dog trives bedre end de andre grundvibrationer.
 28. Her kunne man tro, at nummer 28 er et 1´er hus (fordi 2+8= 10 og 1+0=1), men nummer 28 har en lidt anden virkning end det rene 1-tal. Det er et meget selvmodsigende tal i det hele taget. Man kan bygge et godt familieliv op her eller en velfungerende virksomhed, hvis vi taler erhvervsbolig, men der vil altid være en fare for, at det bliver taget fra en – især hvis man ikke har et stærkt forråd til fremtiden. Det kan være gennem tillid til de forkerte mennesker eller at man selv er upålidelig, måske på grund af mange års kuldsejlede forsøg på at skabe succes. Derfor kan man også lettere tiltrække dumme retssager i nummer 28, sådan noget som at dit træ skygger for naboen tomatplante eller hvad ved jeg. Nummer 28 er et lidt hårdt tal, det kaldes også for et ”rocker-tal”. Bliver man skilt her, så er det sådan noget med en langtrukken, grim skilsmisse etc. Til erhverv er den god til skruppelløse virksomheder eller noget, hvor man bare vil have succes koste hvad det vil, men jeg anbefaler selvfølgelig ikke nummer 28 til nogle – hverken til erhverv eller privatbolig.
 29. Nummer 29 er ikke et husnummer, jeg vil anbefale. Det er nummer 11 på steroider. Man ønsker at have det som i et 2´er hus – alle er glade og har det sjovt – men det er et mærkeligt element af at ville en masse, men ikke have energien til det, f. eks. Det kan også være, at man gør en masse for folk, der ikke sætter pris på ens indsats, ikke fortjener den og måske endda gør nar af en. I modsætning til nummer 11, hvor man sætter sig hen og ser reality tv og spiser kager, så bliver man her rigtigt sur når det er kørt for langt ud. Og fordi 9 er et ild-element, så kan det slå gnister, både i overført og i konkret betydning. Et meget ubalanceret hus, især mellem ild- og vand elementerne. Jeg anbefaler ikke nummer 29 til nogle, privat såvel som til erhverv.
 30. Nummer 30 bløder lidt op for det hårde 3-tal, men har stadig det her element af at overintellektualisere og at tiltrække kloge-åger. Det er et godt sted til studier, f. eks af noget historisk eller som bibliotek, men det kommer også med en mental overlegenhed og drænende tankespind. Jeg vil derfor ikke anbefale nummer 30 til nogen, omend det ikke er det værste nummer, man kan bo i. Det er bare ikke særligt kærligt eller hyggeligt.
 31. Nummer 31 er igen som 4-tallet, uventede forandringer og man vil altid lave om på tingene og/eller være anderledes sog rebelsk. Nummer 31 kommer dog med en følelse af at være udenfor socialt, at man er en freak eller det sorte får. Den, der bor i nummer 31 kan derfor være den, der ikke har lyst til at gå med til vejfesten fordi man helt automatisk føler sig udenfor. Det er som regel heller ikke et velbesøgt hus, hvilket kan være katastrofalt hvis man ikke vil være alene, men er meget socialt anlagt. Det med det sociale er værst i nummer 31, det er værre end nummer 4 og nummer 13. Jeg anbefaler ikke nogle at bo i nummer 31 til trods for, at det er en talværdi der balancerer mellem genialitet og sindssyge. Teknik og magnetisme kan også gå galt her.
 32. Nummer 32 er et godt nummer at bo i. Et meget socialt hus, hvor man er god til at tale om tingene. Man kan have mange fremmede på besøg eller på en måde have med mennesker og grænser at gøre, f. eks at man har en international business hjemmefra. 32 er et heldigt tal, ikke mindst for økonomi. Alle grundvibrationer vil trives her. Det er ligeledes et godt nummer til erhvervsbolig, især til virksomheder der har med salg, marketing, PR, branding, bogudgivelser eller anden kommunikation at gøre. Internationalt kan det virkeligt give noget.
 33. Nummer 33 er et skønt tal for familie, kærlighed, sammenhold og tradition. Det minder om 24/6 i en forstand, at det er et godt tal til kernefamilien. Forskellen er, at nummer 33 i lidt højere grad vibrerer med intellektualitet og klogskab ligesom man har et ønske om succes. Det kan også være ”succes” i form af den familie, man skaber. Omvendt er det et rigtigt godt sted til bolig for en virksomhed, hvor man gerne vil være som ”een stor familie” på arbejdspladsen. Alle grundvibrationer vil trives i nummer 33.
 34. Nummer 34 minder om nummer 7 og nummer 25. Det er som udgangspunkt et godt sted for alle at bo. Det er et sted, hvor der er meget kærlighed, men også respekt for hinanden og man er god til at tage ansvar og f. eks hjælpe hinanden med husets pligter. Har man balanceret numeroskop er det også et tal for at tiltrække mennesker, der er gode at have i sit liv. Et fremragende tal for erhverv, der handler om læring, spiritualitet og kommunikation. Et rigtigt godt sted til selvstændig virksomhed, især for healing eller enhver form for innovativ business, hvor man også skal have styr på sin teori.
 35. Nummer 35 er som nummer 26 (og nummer 44) – det er et frygteligt tal at bo i, det kan ikke anbefales til nogen. 35 er en tand værre for selv om man også her tiltrækker folk, der giver dårlige råd, er forrædere eller i det hele taget bare nogle skidte typer der kan lægge dit liv i ruiner, så har 35 en såkaldt iboende skæbnetalskonflikt som virkeligt kan skrue op for lidelserne. Det frarådes på det kraftigste at bo i nummer 35.
 36. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand. Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9ere kan dog trives bedre end de andre grundvibrationer omend det er et sjovere sted end nummer 9, 18 eller 27.
 37. Nummer 37 er intet mindre end fantastisk at bo i. Helt klart i top 5. 37 er universets næsthøjeste vibration, det er et virkeligt godt sted for at tiltrække gode venner, kærlige relationer, popularitet og god økonomi. Huse, der har nummer 37 har ofte noget enormt tjekket eller endda majestætisk over sig, prøv at lægge mærke til det. Nummer 37 er godt til alle grundvibrationer og til erhvervsboliger for alle slags virksomheder.
 38. Nummer 38 er ikke god at bo i. Man vil gerne nyde livet og have det godt, men på en eller anden måde lykkes det aldrig. Dette er på grund af nogle iboende konflikter i 38. Har man f. eks erhverv i nummer 38, kan man være meget ambitiøs og have et stort ønske om at skabe succes, men selv om man lægger alle sine kræfter i, så bliver succes´en ikke til noget. Man snubler på målstregen gang på gang og ligner en, der bare snakker uden at have noget at have det i. Det er husnummeret, der gør det. Planer, projekter, mål og drømme bliver ikke til noget i nummer 38.
 39. Nummer 39 er ikke et hyggeligt husnummer, hvor man bor med sin kærlige familie i harmoni. I tallet 39 er nogle tal, som gør at alle der er i vibrationen 39 bliver dominerende, aggressive og vil bestemme. Det kan skabe en masse drama og der er en stærk tendens til at overfortolke begivenheder i boligen. Det er som nævnt ikke et harmonisk tal, men er man powertal i en cowboy-indianere-lignende virksomhed (telemarketing eller hvad man nu har idag), kan det måske være underholdende at være i. Også hvis man er en drama queen i forvejen. Der kommer dog et element af tab og ulykker med nummer 39, så jeg vil ikke anbefale det som husnummer.
 40. Nummer 40 er stort set som nummer 31, bare en tand værre. Udover pludselige forandringer og eventuelle problemer med elektricitet og magnetisme, samt at føle sig udenfor socialt og kunne blive ensom, så skruer 40 op for det mentalt ubalancerede, så her kan man ikke finde sine bilnøgler og den slags. Forvirringen er total. Det er heller ikke et godt sted for husdyr. Jeg anbefaler ikke nummer 40, hverken til privat bolig eller erhverv.
 41. Nummer 41 minder om nummer 32 og nummer 14, der er dog små nuanceforskelle. Som et 5´er hus lægger det op til, at der er god kommunikation og et aktivt, socialt liv. Herudover kan man tjene rigtigt mange penge i et 5´er hus. Nummer 41 er lidt anderledes fordi der er skruet op for business-delen og lidt ned for hyggen. Det kan godt være et hertil-og-ikke-længere hus, hvor man er meget familie-agtigt indadtil, men er lidt på barrikaderne og sætter hurtigt grænser for nytilkomne og/eller outsiders. Nummer 41 kan være ret hardcore og har man en tyran i familien, skruer det op for my-way-or-the-highway-tendenser. Det er altså ikke et rent hyggetrold-hus, men der kan skabes stor succes og man kan bringe store summer ind i sin virksomhed, især internationalt. Grundvibrationer 3, 5, 6, 8 og 9 vil oftest trives her hvorimod det kan være lige hårdt nok til grundvibrationer 1, 2 og 7.
 42. Nummer 42 er stort som nummer 24 og nummer 6. Et sted for familie, kærlighed, sammenhold og tradition. Ofte et meget smukt og hyggeligt hjem, som gæsterne ikke vil hjem fra. Det fungerer for alle grundvibrationer, nummer 24 og 42 er lidt bedre til 4´eren end det rene 6-tal. Godt for al slags virksomhed.
 43. Nummer 43 kan være lidt tricky og som nogle af de andre tal være lidt uforudsigelig. Når det er godt, er det virkeligt godt – et skønt hjem med masser af kærlighed, ømhed, stærk intuition og at man har lov til at være anderledes. Når det falder til den dårlige side er 43 til gengæld et meget uheldigt tal og i de gamle skrifter symboliserer det optøjer, revolution og undergang. Man vil i så fald bruge meget energi på at forsøge at undgå fiasko og undergang. Er det i en virksomhed, vil man gerne være innovativ og have succes med sine ideer, men det virker bare ikke efter hensigten. Det kan sagtens være gode opfindelser eller ideer, men vibrationerne kan være så ubalancerede, at folk bare synes det er mærkeligt. Det kan føre til psykisk og økonomisk nedtur. Jeg vil ikke fuldstændigt fraråde nummer 43 og er man glad for at bo i nummer 43, så er det fint – men det er et ustabilt tal, der har negative følger når det falder uheldigt, så jeg vil heller ikke ligefrem anbefale det.
 44. Nummer 44 er rent ud sagt et katastrofetal. Det hører til den her 26-35-44 gruppe, som bare aldrig er gode tal i nogen som helst sammenhæng – ihvertfald ikke numerologisk. Nummer 44 er en lind strøm af problemer og nogle iboende skæbnetalskonflikter gør bare, at det altid lige er en tand værre end det kunne have været. Jeg anbefaler ikke nummer 44 til nogle grundvibrationer eller nogen form for erhvervsbolig.
 45. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand. Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9´ere kan dog trives bedre end de andre og man kan få ret geniale ideer her.
 46. Nummer 46 er også et af de gode tal fra positivlisten, det minder om nummer 37 omend virkningen her ikke er lige så kraftfuld. Det er et tal for et godt socialt liv, at man har lov til at være anderledes og kan opfinde nogle ret geniale ting eller gøre ting på en ny måde i hjemme eller i virksomheden. Her er lidt mere fokus på penge end ellers og iboende talværdier kan give anlæg til grådighed eller til, at tingene i det hele taget tipper over. Hvis der f. eks er et godt socialt liv, så kan det også tippe over til at man bliver ensom og at folk synes, man er mærkelig. Der er mulighed for at virkeligt godt familieliv, men igen – tipper det over (f. eks hvis man har ubalanceret numeroskop, gennemgår en transit der udløser livskrise som fyring, skilsmisse etc), så ender det i drama og skænderier. Helt grundlæggende er det et godt tal, især for kernefamilien og selvfølgelig hvis man har balancerede numeroskoper. Det er oftere positivt end negativt, det er igen det her 4-tal som er styret af Uranus og som gør, at man kan blive ramt af uventede forandringer.
 47. Nummer 47 er som nummer 38 på mange måder, men her er et element af at føle sig som en freak, som det sorte får og hvis man har tendens til depression kan det forstærkes i nummer 47. Man vil gerne være populær eller ihvertfald vellidt, det lykkes bare ikke rigtigt pga vibrationen og så kan det blive lidt ”trying too hard”-agtigt. Det er ikke et nummer jeg vil anbefale, hverken privat eller til erhvervsbolig.
 48. Nummer 48 minder på mange måder om nummer 39, her er der bare skruet op for dramaet og for at blive ramt af ulykker. Især nogle, der involverer elektricitet og lyn. Der er tab i luften uanset hvad. Det er ikke for at skræmme nogen, men jeg anbefaler på ingen måde at man bruger nummer 48 til privat- eller erhvervsbolig.
 49. Nummer 49 er som nummer 31 og nummer 40 – bare værre. Igen har vi med Uranus og uforudsigelighed at gøre. Det kan ikke anbefales under nogen omstændigheder at bo i nummer 49 eller drive virksomhed her.
 50. Nummer 50 minder om nummer 32 og nummer 41. Den er på positivlisten. Her er man altid beskyttet af kosmos og der er en vis lethed over boligen. Succes og spontanitet er nøgleord her. Man kan tjene virkeligt mange penge her og som altid, når vi har med 5-tallet at gøre, er det godt til salg, marketing, PR, branding, relationer og kommunikation. På grund af nullet (kosmos) er der nærmest tale om guddommelig kommunikation, så helt sikkert også et sted for f. eks forfattere og samtaleterapeuter. Alle vil have det godt i nummer 50 og det kan anbefales både til privat- og erhvervsbolig.
 51. Nummer 51 er et bizart tal i numerologien. I de gamle skrifter er det beskrevet som et tal for militær, flåde og bagholdsangreb. Det er rigtigt godt for naturlige krigere, så er man en familie bestående af 9´ere, for at tage et eksempel, kan man nok godt trives her – især hvis man har alarmer ude i haven (bagholdsangreb, remember?). Ligesom det spejlvendte tal, nemlig nummer 15, er det et uforudsigeligt og ustabilt tal. Nummer 51 er bare mere hardcore end nummer 15 og man kan blive meget materialistisk her. Det kan være en ungkarlehybel hvor man er god til at score, men også er en player. Man kan være en bølle etc. Den er lige så egocentreret som den er hardcore. Som nævnt er det sikkert godt til nogle typer grundvibrationer og virksomheder, især powertallene og virksomheder der går efter at tjene kassen koste hvad det vil. Jeg vil dog ikke anbefale det til en almindelig, sund familie eller en virksomhed med integritet. Der er iøvrigt også større tendens til intern mobning.
 52. Som nummer 25, et virkeligt skønt tal hvor man tage ansvar og respekterer hinanden.
 53. Som nummer 35, et tal man skal holde sig langt væk fra.
 54. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand. Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9´ere kan dog trives bedre end de andre og man kan få ret geniale ideer her.
 55. Et fantastisk tal for aktivitet, kommunikation, relationer og penge. Virkeligt godt og heldigt, næsten uanset hvem der bor der og hvilke typer numeroskoper, beboerne har.
 56. Et svagt tal hvor man har meget lav energi og kan være ”co-dependent” i sine relationer. Det kan ikke anbefales til nogle grundvibrationer eller nogle typer virksomhed.
 57. Nummer 57 lægger i den grad op til drama, at man overfortolker begivenheder og taber penge. Det anbefales ikke til nogen.
 58. Der kan være mulighed for at tjene penge her, især internationalt, men det kommer også med en vis grad af stress. Har man f. eks sin virksomhed her, så kan der være tale om at man gør en masse arbejde for små beløb. Grundvibrationer i nummer 58 afhænger af numeroskoperne, som udgangspunkt vil jeg ikke anbefale det .
 59. Nummer 59 er fantastisk, stort set som nummer 50 – alle vil have det godt her og vi går op i at respektere hinanden og i loyalitet.
 60. Et meget smukt og kærligt hjem, kan også være fremragende til gruppeterapi, skønhedsprodukter, en makeup-artist, en frisør etc. Også godt til spirituelle kollektiver og selvfølgelig til helt almindelige mennesker. Alle er smukkere i nummer 60.
 61. Som nummer 16, et frygteligt tal. Det kan ikke anbefales til nogen eller noget under nogle som helst omstændigheder.
 62. Som nummer 26, et tal der kan varsle ulykker og katastrofer – ofte på grund af tvivlsomme råd fra amoralske eller bare uvidende personer. Man har det med at tiltrække den slags og så kan det gå galt. Kan ikke anbefales til nogen eller noget.
 63. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand. Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9´ere kan dog trives bedre end de andre og der er et element af at være lidt af en bad-ass her.
 64. Som nummer 46, et tal på positivlisten. Ofte en familie, der måske lever på en anderledes måde og er glade for det. Det er godt til mange typer business.
 65. Et svagt tal hvor man har meget lav energi og kan være ”co-dependent” i sine relationer. Det kan ikke anbefales til nogle grundvibrationer eller nogle typer virksomhed.
 66. Drama og tab i relationer og kærlighed. Det kan slet ikke anbefales.
 67. Et ustyrligt tal, som kan tiltrække mærkelige astrale entiteter og hvor man kan få ubehagelige overraskelser. Det kan ikke anbefales.
 68. Nummer 68 minder meget om nummer 14, et rigtigt godt sted for socialisering, for at tjene penge og have det sjovt. Det er på positivlisten og kan således beboes af alle grundvibrationer og bruges til alle typer virksomhed. Især skønhedsbranchen og f. eks en familieterapeut vil være glad for at drive virksomhed eller arbejde i nummer 68.
 69. Nummer 69 er en blanding af nummer 51 og nummer 15. Det kan ikke anbefales.
 70. Et kunstnerisk og kærligt hjem, hvor alle grundvibrationer vil trives. Rigtigt godt til spirituel samling og/eller virksomhed.
 71. Det samme som nummer 17, kan ikke umiddelbart anbefales da ting kan gå ret skævt her.
 72. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand.Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9´ere kan dog trives bedre end de andre grundvibrationer.
 73. Et fantastisk tal, som er på positivlisten. Det er som nummer 37, lidt mindre kraftfuldt dog, men stadig et tal hvor man virkeligt kan trives. Kan anbefales til alle grundvibrationer og alle typer virksomhed.
 74. Et svagt tal hvor man har meget lav energi og kan være ”co-dependent” i sine relationer. Det kan ikke anbefales til nogle grundvibrationer eller nogle typer virksomhed.
 75. Nummer 75 lægger i den grad op til drama, at man overfortolker begivenheder og taber penge. Det kan også være et tal for angst og depression. Det anbefales ikke til nogen.
 76. Et ustyrligt tal, som kan tiltrække mærkelige astrale entiteter og hvor man kan få ubehagelige overraskelser. Det kan ikke anbefales.
 77. Et virkeligt fantastisk tal, der i den grad fortjener sin plads på positivlisten. Her er stor kærlighed i relationerne, respekt for hinanden, god intuition og derfor dømmekraft. Det er en lykkelig familie, der kan bo her. Jeg har selv haft virksomhed i nummer 77 og det var et sted, hvor jeg tjente gode penge og bare glædede mig til at komme hver dag. Alle kunder, der kom for første gang, bemærkede hvor god energi der var. Nummer 77 kan anbefales til alle grundvibrationer, nummer 2, 5 og 7 i særdeleshed. Det er også godt til alle typer virksomhed, her kan man virkeligt være virksomheden på rette tid og sted, man tiltrækker de rette medarbejdere, kunder, partnere og andre interessenter.
 78. Nummer 78 er en blanding af nummer 51 og nummer 15. Det kan ikke anbefales.
 79. Nummer 79 er på negativ-listen, se under nummer 16. Kan ikke anbefales til nogen.
 80. Et skæbnetal på steroider, tingene kan falde fra hinanden her. Kan i udgangspunktet ikke anbefales til nogen som husnummer.
 81. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand.Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9ere kan dog trives bedre end de andre grundvibrationer. Man kan være meget materialistisk eller ligefrem voldeligt anlagt her.
 82. Et husnummer for stor lykke, positivitet og håb for fremtiden. Et flot tal, hvor grundvibrationer trives – især med rent numeroskop. Et stærkt tal for virksomheder, her er meget progressivitet og handlekraft, men vi nyder stadig at gå på arbejde og vi arbejder med vores passion.
 83. Et svagt tal hvor man har meget lav energi og kan være ”co-dependent” i sine relationer. Det kan ikke anbefales til nogle grundvibrationer eller nogle typer virksomhed.
 84. Nummer 84 lægger i den grad op til drama, at man overfortolker begivenheder og taber penge. Der kan være tale om deciderede katastrofale begivenheder for at være helt ærlig. Det anbefales ikke til nogen.
 85. Der kan være mulighed for at tjene penge her, især internationalt, men det kommer også med en vis grad af stress. Har man f. eks sin virksomhed her, så kan der være tale om at man gør en masse arbejde for små beløb. Grundvibrationer i nummer 85 afhænger af numeroskoperne, som udgangspunkt vil jeg ikke anbefale det .
 86. Nummer 86 minder meget om nummer 14, et rigtigt godt sted for socialisering, for at tjene penge og have det sjovt. Det er på positivlisten og kan således beboes af alle grundvibrationer og bruges til alle typer virksomhed. Især skønhedsbranchen og f. eks en familieterapeut vil være glad for at drive virksomhed eller arbejde i nummer 86.
 87. Nummer 87 er en blanding af nummer 51 og nummer 15. Det kan ikke anbefales.
 88. Nummer 88 er på negativ-listen. Se under nummer 16. Kan ikke anbefales til nogen under nogen som helst omstændigheder.
 89. Det samme som nummer 17, kan ikke umiddelbart anbefales da ting kan gå ret skævt her.
 90. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand.Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9´ere kan dog trives bedre end de andre grundvibrationer.
 91. Et virkeligt godt tal, som også er på positivlisten. Se under nummer 19. Anbefales til alle.
 92. Nummer 92 er ikke et husnummer, jeg vil anbefale. Det er nummer 11 på steroider. Man ønsker at have det som i et 2´er hus – alle er glade og har det sjovt – men det er et mærkeligt element af at ville en masse, men ikke have energien til det, f. eks. Det kan også være, at man gør en masse for folk, der ikke sætter pris på ens indsats, ikke fortjener den og måske endda gør nar af en. I modsætning til nummer 11, hvor man sætter sig hen og ser reality tv og spiser kager, så bliver man her rigtigt sur når det er kørt for langt ud. Og fordi 9 er et ild-element, så kan det slå gnister, både i overført og i konkret betydning. Et meget ubalanceret hus, især mellem ild- og vand elementerne. Jeg anbefaler ikke nummer 92 til nogle, privat såvel som til erhverv.
 93. Nummer 93 er ikke et hyggeligt husnummer, hvor man bor med sin kærlige familie i harmoni. I tallet 93 er nogle tal, som gør at alle der er i vibrationen 39 bliver dominerende, aggressive og vil bestemme. Det kan skabe en masse drama og der er en stærk tendens til at overfortolke begivenheder i boligen. Det er som nævnt ikke et harmonisk tal, men er man powertal i en cowboy-indianere-lignende virksomhed (telemarketing eller hvad man nu har idag), kan det måske være underholdende at være i. Også hvis man er en drama queen i forvejen. Der kommer dog et element af tab og ulykker med nummer 93, så jeg vil ikke anbefale det som husnummer.
 94. Nummer 94 er som nummer 31 og nummer 40 – bare værre. Igen har vi med Uranus og uforudsigelighed at gøre. Det kan ikke anbefales under nogen omstændigheder at bo i nummer 94 eller drive virksomhed her.
 95. Nummer 95 er fantastisk, stort set som nummer 59 – alle vil have det godt her og vi går op i at respektere hinanden og i loyalitet.
 96. Nummer 96 er en blanding af nummer 51 og nummer 15. Det kan ikke anbefales.
 97. Nummer 97 er på negativ-listen. Se under nummer 16. Kan ikke anbefales til nogen under nogen som helst omstændigheder.
 98. Det samme som nummer 17, kan ikke umiddelbart anbefales da ting kan gå ret skævt her.
 99. Som 9-tallet, lidt for meget larm, tendens til skænderier og ildebrand. Det anbefales ikke til nogle grundvibrationer, 9´ere kan dog trives bedre end de andre grundvibrationer.
 100. Listens sidste tal er på positivlisten, så vi får en lykkelig udgang. Nummer 100 er et af de tal, alle kan bo i. Det er som 1-tallet et sted for optimisme, glæde, positivitet og lykke og der er lige en krølle på grund af nullet, som er tallet for kosmos. Nullet gør, at man føler sig forbundne på en særlig måde, det kan være med husets beboere såvel som menneskeheden og universet. Et meget fint sted for spiritualitet og kreativitet. Skal man sige noget om 1-tallet så er det, at det ikke er et tal med drive i sig selv. Man skal altså sætte sig nogle mål og gå efter dem. Til gengæld kan det være et yderst kreativt tal, men ikke hovedet-under-armen-kreativt som 2 eller især 20/2 kan være. Det er kreativitet med et formål, eventuelt at tjene penge på det, man kreerer. Det er generelt let at gennemføre ting i nummer 100 og her er nyder man et liv af stor kvalitet. Grundvibrationerne 1, 2, 3, 6 og 9 vil have det bedst her, men det er som sagt aldrig dårligt for nogen.
 

Er det husnummer, du leder efter ikke på listen? Når det er tal over 100, så kan man reducere dem og få svar på listen ovenfor. Er det f. eks nummer 222, så siger man 2+2+2=6 og kigger under 6-tallet, som fortæller os at det er et sted for et lykkeligt familieliv. Man kan så også kigge under 2-tallet og se, at det betyder at man er kreativ og at der er en masse livsglæde, så i nummer 222 har man tredobbelt dosis af livsglæden, som udgør det kærlige familieliv.

Du kan altid spørge mig, hvis du vil vide noget om et bestemt husnummer! Du kan enten kontakte mig eller skrive i kommentarerne herunder.

Happy house hunting :)

Louise

 

 

 

Kategorier