Den Nordlige Måneknude i Vædderen 2023-2025 og hvad det betyder for dig

app gm


Alle tegn er nu lagt op i Guldmedlemmernes database, du finder det i app´en (se rækkefølge på billederne nedenfor, det er et udsnit af hvad der findes i Guldmedlemmernes database) eller lige her: https://medlem.louisefalkenberg.dk/courses/85451-den-nordlige-maaneknude-i-vaedderen-juli

Det er bedst at læse for sit Soltegn og sin Ascendant, ofte vil scenariet være en blanding af de to. Man kan også læse for sin Måne for den indre oplevelse samt for stellum hvis man har 3 planeter eller mere i eet hus, så vil det også være udtalte temaer.

Du kan tilmelde dig som Guldmedlem her: https://medlem.louisefalkenberg.dk/ og få adgang til optimal navigation i hverdagen året rundt.

Kategorier